Valsts galvenā pārtikas un veterinārā inspektora rīkojumam būs noteikumu spēks

Lai ātrāk ieviestu Eiropas Savienības grozījumus lēmumā par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) apkarošanas pasākumiem un riska zonu noteikšanu, valdība otrdien, 13.decembrī, apstiprināja grozījumus Veterinārmedicīnas likumā.

Saistībā ar ĀCM straujo izplatību Eiropas Komisija regulāri pieņem grozījumus lēmumā par ĀCM apkarošanas pasākumiem un riska zonām. EK lēmumi Latvijai jāiestrādā Ministru kabineta noteikumos. Ņemot vērā ilgo normatīvo aktu projektu saskaņošanas un pieņemšanas procesu, kā pagaidu pasākums noteikts, ka valsts galvenais pārtikas un veterinārais inspektors izdod rīkojumu ar Eiropas Savienības normatīvā akta prasībām epizootijas ierobežošanas pasākumiem un karantīnas teritorijai Latvijā. Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā paredz, ka minētais rīkojums būs spēkā līdz dienai, kad ES normatīvā akta prasības būs pārņemtas Ministru kabineta noteikumos.

Jau patlaban spēkā esošajā Veterinārmedicīnas likuma redakcijā noteikts, ka dzīvnieku īpašniekam ir jāziņo par jebkuru gadījumu, kas rada aizdomas par dzīvnieku saslimšanu ar infekcijas slimībām. Dzīvnieku īpašniekiem tas ir zināms, un šī norma tiek ievērota. Bet ļoti svarīgi ir arī ziņot par abortējušiem dzīvniekiem un par nedzīvi dzimušiem dzīvniekiem, jo tās var būt atsevišķu dzīvnieku infekcijas slimību klīniskās pazīmes. Tādēļ grozījumi likumā precizēti, nosakot, ka dzīvnieku īpašniekam jāziņo arī par nedzīvi dzimušajiem dzīvniekiem.

Pašlaik PVD organizē un nodrošina valsts uzraudzību un kontroli veterinārās uzraudzības objektos un mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas vietās. Lai pārbaudes protokols būtu nepārprotami uzskatāms par administratīvo aktu, grozījumi Veterinārmedicīnas likumā paredz, ka valsts veterinārajiem inspektoriem ir tiesības pārbaudes protokolā līdztekus fiksētajiem pārkāpumiem noteikt arī šo pārkāpumu novēršanas termiņu, paralēli brīdinot, ka pārkāpumu nenovēršanas gadījumā tiks piemērots naudas sods. Šāda veida mehānisms ir pārbaudīts praksē un daudz efektīvāks.

Pašlaik sertificētam veterinārārstam pirms veterinārmedicīnisko pakalpojumu sniegšanas jāreģistrējas Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) kā pakalpojumu sniedzējam. Veterinārmedicīnas likums arī Latvijas Veterinārārstu biedrībai (LVB) deleģē uzturēt sertificēto veterinārārstu veterinārmedicīniskās prakses vietu reģistru. Tā kā šo uzdevumu jau veic PVD, LVB turpmāk nebūs jāreģistrē prakses vietas, bet būs jāturpina veikt veterinārārstu sertifikāciju un jāuztur šis reģistrs.

Likumprojekts "Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā" stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas Saeimā un publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Informācijas avots: Zemkopības ministrija