PVD – No šodienas mājputnus drīkst laist ārā

No šodienas, 21. maija mājputnus atkal drīkst laist ārpus telpām, taču mājputnu turētājiem jāievēro piesardzība, kā arī ierobežojumi, kas nav atcelti un joprojām ir spēkā.

Tostarp joprojām darbiniekiem un personām, kuras nonāk kontaktā ar mājputniem, jānodrošina darba vai maiņas apģērbs un apavi, ko lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.

Mājputnu dzirdināšanai jāizmanto ūdens, kas nav iegūts virszemes ūdenskrātuvēs.

Lai novērstu tiešu un netiešu kontaktu ar savvaļas ūdensputniem, aizliegts mājputnus, kas ir ūdensputni, izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs.

Joprojām ir aizliegta dalība tirgos ar mājputniem un izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām.

PVD atkārtoti aicina Latvijas mājputnu turētājus šobrīd atturēties no mājputnu iegādes putnu gripas skartajās valstīs, lai slimību neievazātu mājputnu novietnēs Latvijā. Ja arī mājputni tiek iegādāti citās valstīs, tad tiem līdzi jābūt izcelsmi un veselību apstiprinošam dokumentam – veterinārajam (veselības) sertifikātam.

Lai arī Latvijā kopš marta putnu gripa savvaļas putniem nav konstatēta, citviet Eiropā saslimšanas gadījumi tiek konstatēti gan savvaļas putniem, gan mājputniem.

Atgādinām, ka augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Slimības klīniskās pazīmes ir pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, grīļīga gaita, smakšana u.c. Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, piemēram, piekļūstot dīķiem un citām ūdenstilpnēm. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu ūdeni, barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.

Lai pasargātu mājputnus no dažādām saslimšanām, ikdienā ir jāievēro stingri biodrošības pasākumi, mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizējot mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu barībai un pakaišiem, kā arī nedrīkst pieļaut nepiederošu personu piekļūšanu mājputnu turēšanās vietām. Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, mājputnu turētāji ir aicināti nekavējoties ziņot praktizējošam veterinārārstam vai PVD teritoriālajai struktūrvienībai.

Aicinām iedzīvotājus turpināt ziņot par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, īpaši – ūdensputniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju +371 67027402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi.