PVD - 20

Šodien, 1. jūlijā aprit 20 gadi, kopš darbu uzsāka vienotais pārtikas aprites uzraudzības dienests Latvijā - Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), kas tika izveidots uz Valsts veterinārā dienesta bāzes, apvienojot vairākas ar dzīvnieku veselības un pārtikas aprites uzraudzību saistītas iestādes vienā, tādējādi ļaujot īstenot mūsdienīgu un efektīvu pārtikas aprites uzraudzības sistēmu “no lauka līdz galdam”.

Jau divdesmit gadu garumā PVD darba galvenais mērķis ir droša un nekaitīga pārtika patērētājiem, veseli un pienācīgi aprūpēti dzīvnieki.

PVD ir vairāk nekā 600 darbinieku, no kuriem lielākā daļa strādā PVD pārvaldēs un robežkontroles punktos uz Eiropas Savienības ārējās robežas. Lepojamies, ka 197 no tiem dienestā ir nostrādājuši 19 un vairāk gadus.

PVD uzraudzībā ir teju 35 tūkstoši pārtikas apritē iesaistītu uzņēmumu, vairāk nekā 25 tūkstoši dzīvnieku novietņu, kā arī preču kravu kontrole 12 valsts robežas kontroles punktos un muitas noliktavās. Uzraudzību un kontroli šajos objektos veic vairāk nekā 350 inspektori.

PVD ģenerāldirektors no 2010. gada ir Māris Balodis, kurš kopš 2016. gada ir arī Pasaules Dzīvnieku Veselības organizācijas Eiropas Reģionālās Komisijas prezidents.

Ar PVD 2020. gada uzraudzības rezultātiem var iepazīties ŠEIT.

Avots: www.pvd.gov