Precizētas prasības dzīvu dzīvnieku no Serbijas pārvadātājiem

Zemkopības ministrija informē, ka valdība otrdien, 26. februārī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. 

Grozījumi noteic obligātu prasību dezinficēt transportlīdzekļus un tos uz robežas kontrolēt, ja transportlīdzekļi, kas pārvadā nagaiņus, ES dalībvalsts teritorijā atgriežas no Serbijas caur Latvijas robežšķērsošanas vietām. Lēmums par transportlīdzekļu obligātu dezinfekciju pamatojas uz to, ka Serbijas kompetentā iestāde šāgada 13. augustā Eiropas Komisijai ziņoja par ĀCM uzliesmojumu mājas cūku populācijā. Līdz ar to nepieciešams īstenot preventīvus pasākumus, lai nepieļautu ĀCM izplatīšanos vēl neskartajās ES dalībvalstīs. 

Nosacījumi par transportlīdzekļu dezinfekciju, ar kuriem pārvadā dzīvus dzīvniekus (nagaiņus) un kas atgriežas no Serbijas caur Latvijas robežšķērsošanas vietām, būs spēkā līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Vairāk informācijas – noteikumos Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 17. februāra noteikumos Nr. 83 “Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība””, kas stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”

Avots: pvd.gov.lv