Plāno uzlabot dzīvnieku barības aprites kontroles kārtību

Otrdien, 7. novembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Dzīvnieku barības aprites likumā, kura mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas, cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas dzīvnieku barības apriti. Izmaiņas likumā sagatavotas, lai veicinātu personu atbildību par normatīvo aktu dzīvnieku barības aprites jomā prasību ievērošanu.

Likumā plānots precizēt Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) amatpersonu tiesības un rīcību gadījumos, kad ir pārkāptas barības apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Tāpat Dzīvnieku barības aprites likumā plānots pārņemt patlaban Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos sodus par pārkāpumiem dzīvnieku barības apritē un paredzēts jauns sods par pārkāpumiem, ja dokumentos norādītas nepatiesas ziņas. Likumā arī paredzēts noteikt, ka PVD veic administratīvo pārkāpumu procesu dzīvnieku barības aprites prasību pārkāpumu gadījumā.

Izvērtējot soda naudas apmērus, plānots tos palielināt, jo normatīvo aktu prasību pārkāpšana dzīvnieku barības aprites jomā var radīt risku dzīvnieku veselībai un atstāt negatīvu ietekmi uz dzīvnieku un arī cilvēku veselību, ja tiek pārkāptas prasības barības apritē produktīvo dzīvnieku novietnēs. Soda naudas maksimālais apmērs ir paredzēts lielāks par būtiskākiem pārkāpumiem, piemēram, par piesārņotas barības izplatīšanu vai aizliegtu vielu lietošanu barībā.

Plašāka informācija par grozījumiem likumā “Dzīvnieku barības aprites likums” pieejama Ministru kabineta tīmekļvietnē. Izmaiņas likumā vēl tiks skatītas Saeimā.

Avots: www.zm.gov.lv