Āfrikas cūku mēris skāris piemājas saimniecību Kuldīgas novada Pelču pagastā

Tā kā Latviju skāris Āfrikas cūku mēris (ĀCM) un valstī ir noteikti biodrošības pasākumi, Zemkopības ministrija atgādina, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem* visiem cūku īpašniekiem un turētājiem - arī tad, ja saimniecībā tiek turēta tikai viena cūka - ir jāreģistrē Lauksaimniecības datu centrā (LDC) gan ganāmpulks, gan novietne, un jāsniedz informācija par cūku pārvietošanu.

Ganāmpulku un novietni cūku īpašnieks var reģistrēt LDC vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centros (ZM KAC), iesniedzot elektroniski vai papīra formātā ganāmpulka kartīti un novietnes kartīti, kā arī vienlaikus paziņojot par cūku skaitu novietnē, iesniedzot informāciju par dzīvnieku kustību. Informāciju par dzīvnieku kustību var iesniegt gan papīra formātā, gan – tās lietotāji - izmantojot Elektronisko ziņojumu ievades sistēmu (EZIS).

Cūku īpašniekiem, kuri jau ir reģistrējuši ganāmpulku un iesnieguši informāciju par dzīvnieku kustību, jāņem vērā, ka gadījumā, ja ir bijušas izmaiņas cūku skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā tiks turētas cūkas, obligāti vēlreiz jāaktualizē cūku skaits visās novietnēs.

ZM arī atgādina, ka gadījumā, ja ĀCM tiks konstatēts novietnē, kurā cūkas nav reģistrētas LDC, lauksaimnieks nevarēs saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku.

Ja nepieciešama papildu informācija, lūdzam vērsties LDC, zvanot pa tālruni: +371 67027240 vai rakstot e-pastu ldc@ldc.gov.lv, vai apmeklējot klātienē LDC filiāles. LDC pieņemšanas laiku, lūdzu, skatiet LDC tīmekļvietnē vai vērsieties ZM KAC, zvanot pa tālruni +371 67095000 vai apmeklējot klātienē. ZM KAC pieņemšanas laikus, lūdzu, skatiet tīmekļvietnē.

Aicinām arī sekot līdzi aktuālajai informācijai par ĀCM Pārtikas un veterinārā dienesta tīmekļvietnē un ZM tīmekļvietnē.

* 2014. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 393 “Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”

Informācijas avots - Zemkopības ministrija

Avots: www.zm.gov.lv