Noderīgi

Klīnikas darba laiks svētku dienās

  • 23.06.18 no 10:00 līdz 14:00
  • 24.06.18 - Slegts

Klīnikas darba laiks svētku dienās 23.06.18 un 24.06.18

  • 23.06.18 no 10:00 līdz 14:00
  • 24.06.18 - Slegts

Karstajā laikā neaizmirstiet par dzīvniekiem

Karstajā laikā aicinām neaizmirst par dzīvniekiem, jo gan lauksaimniecības, gan mājas (istabas) dzīvnieki ir jutīgi pret paaugstinātas temperatūras iedarbību. Dzīvniekam ilgstoši uzturoties paaugstinātā temperatūrā, notiek perifēro asinsvadu paplašināšanās un, ja cirkulējošo asiņu apjoms nepalielinās, dzīvniekam iestājas sirds mazspēja, kas var beigties ar nāvi.

Iespējamās atkāpes no bioloģiskās lauksaimniecības prasībām iespējai izmantot konvencionālo dzīvnieku barību

Zemkopības ministrija informē, ka ir iespējamas atkāpes no bioloģiskās lauksaimniecības prasībām saskaņā ar Padomes regulas (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu 22. panta 1. punktu un 2.f) apakšpunktu, kā arī saskaņā ar Komisijas regulas (EK) Nr. 889/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus bioloģiskās ražošanas, marķēšanas un kontroles noteikumus, lai īstenotu Padomes regulu (EK) Nr. 834/2007, 47. c) apakšpunktu.

Klīnikas darba laiks svētku dienās 01.05 un 04.05

Mūsu darbalaiks svētkos būs tāds pats kā darba dienās

  • 01.05 no 10:00 - 20:00
  • 04.05 no 10:00 - 20:00

Kā palīdzēt dzīvniekiem aukstā laikā

Aukstajā laikā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina dzīvnieku īpašniekus būt vērīgiem un atbildīgiem, rūpējoties par saviem dzīvniekiem.

Klīnikas darba laiks svētku dienās

  • 30.03.2018 no 10:00 - 20:00
  • 31.03.2018 no 10:00 - 18:00
  • 01.04.2018 no 10:00 - 18:00
  • 02.04.2018 no 10:00 - 20:00

Plāno uzlabot dzīvnieku barības aprites kontroles kārtību

Valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Dzīvnieku barības aprites likumā, kura mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas, cilvēku un dzīvnieku veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgas dzīvnieku barības apriti. Izmaiņas likumā sagatavotas, lai veicinātu personu atbildību par normatīvo aktu dzīvnieku barības aprites jomā prasību ievērošanu.

Būtisku labturības pārkāpumu dēļ Ziru skolā PVD izņem vairāk nekā 20 suņus

Pārtikas un veterinārais dienests suņu turēšanas vietā Ziru skolā, kas atrodas Ventspils novada Ziru pagastā, jeb t.s. “Haskiju parkā” izņēmis 26 suņus, jo pārbaudē konstatēti būtiski labturības prasību pārkāpumi.

Papildināts veterināro zāļu aktīvo vielu saraksts

Veterināro zāļu aktīvo vielu sarakstā iekļautas jaunas vielas, tādējādi sekmējot veterināro zāļu pieejamību. Saraksta papildināšana notikusi ņemot vērā Latvijas Veterinārārstu biedrības priekšlikumu par jaunu aktīvo vielu nepieciešamību veterinārmedicīnas praksēs.